Kalp

Çocuklarda Kalp Sağlığı ve Spor

Çocuklar Neden Spor Yapmalıdır?

Spor, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu yönde etkiler. Düzenli yapıldığında çocukların obezite, diyabet gibi kronik hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kan şekeri ve insülin dengesini düzenler. Sporun psikolojik faydaları da çok fazladır: Özgüveni artırır, stresle başa çıkmayı kolaylaştırır ve çocuğun kötü alışkanlıklardan uzak durulmasını sağlar. Kısacası, sağlıklı bir yaşamın temelleri çocuklukta atılır ve spor bu temelin önemli bir parçasıdır.

Sporun Kalp Sağlığı Açısından Önemi?

Çocukluk çağında yapılan spor, kalp sağlığını korumak ve geliştirmek için hayati öneme sahiptir. Düzenli yapılan egzersizler, kas ve kemik sağlığını güçlendirir. Kolesterol düzeylerini düşürür ve kan basıncını düzenler. Spor yapan çocukların kan basıncı daha dengelidir ve dolaşım sistemleri daha güçlüdür. Ayrıca, çocuklarda ileriki yaşlarda kalp krizi ve inme riskini azalttığı bilinmektedir.

Spora Katılım Öncesi Kalp Kontrolü Yapılması Neden Önemlidir?

Düzenli kontrol, olası kalp rahatsızlıklarının tespiti için gereklidir. Bu kontroller, çocuklarda gizli (sessiz) hastalıkların tespit edilmesi açısından kritik bir rol oynar. Birçok kalp hastalığı, belirti göstermeden spor sırasında ani ölümlere neden olabilmektedir. Spora katılım öncesi çocuk kardiyoloğu tarafından yapılan kontroller, ani rahatsızlıkları önlemek ve sağlıklı spor yapmalarını sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Spor, Gizli Kalp Hastalığı İçin Neden Risk Faktörüdür?

Sağlıklı kalma konusunda oldukça faydalı olan fiziksel aktivitelerin bazı riskleri de vardır. Fiziksel aktivitenin yoğunluğuna göre vücudun oksijen ihtiyacı artar. Bu artan oksijen gereksiniminin karşılanması için kan basıncı artar. Sağlıklı bireylerin kalbi bu yükü tolere edebilirken, gizli kalp hastalığı olan çocuklarda ani ölüm riski artar. Bu nedenle spor öncesi değerlendirmeler hayati önem taşır.

Gizli Kalp Hastalıklarına Karşı Koruma Nasıl Korunabiliriz?

Genç sporcularda görülen ani ölümler, genellikle daha önce teşhis edilmemiş hastalıklar ile ilişkilidir. Birçok hastalık erken dönemde belirti göstermeyebilir. Lisans öncesi yapılan kardiyak kontroller, bu tür gizli hastalıkların ortaya çıkarılmasını sağlar. Bu değerlendirmeler, potansiyel kalp sorunlarını erken aşamada tespit edebilir ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak tanır.

Sporcularda Kardiyak Değerlendirme Neden Önemlidir?

Düzenli yarışmalara katılan sporcuların kendi yaş gruplarındaki normal bireylere göre yaklaşık üç kat daha fazla ani ölüm riski taşıdıkları bildirilmiştir. Bu artışın nedeni spora katılım değil, çoğunlukla altta yatan ve belirti vermeyen (gizli-sessiz) hastalıkların yoğun antrenmanlarla ritim bozukluğuna yol açmasıdır. Spor öncesi kalp değerlendirmeleri, bu sessiz hastalıkların tanınmasını sağlar ve sporla ilişkili ani ölüm riskini en aza indirir.

Hangi Çocuklara Lisans Öncesi Kalp Değerlendirmesi Yapılmalı?

Amerikan Kalp Cemiyeti (American Heart Association – AHA) ve Amerikan Pediatri Akademisi (American Academy of Pediatrics – AAP), çocukların lisans öncesi kardiyovasküler değerlendirmelerinin yapılmasını şiddetle tavsiye etmektedir. AHA, kişisel ve aile öyküsü ile fiziksel muayeneyi içeren 14 maddelik bir kılavuz oluşturmuştur. Bu liste, genç sporcularda konjenital ve genetik hastalıklarının belirlenmesine yöneliktir. AAP de benzer şekilde, öykü ve fizik muayenenin önemine vurgu yapmaktadır. Her iki kurum da, öykü ve fizik muayenenin anormal bulgular göstermesi durumunda daha ileri araştırmalar yapılmasını önermektedir.

Sporcunun özgeçmişinde;

 •  Göğüs ağrısı, egzersizle göğüste sıkışma ve rahatsızlık hissi
 • Açıklanamayan senkop (bayılma) veya bayılır gibi olma
 • Egzersizle birlikte nefes darlığı, sık nefes alıp verme, halsizlik veya çarpıntı
 • Üfürüm ve ek seslerin duyulması
 • Kan basıncı yüksekliği saptanması, hipertansiyon varlığı
 • Daha öncesinde spora katılıma engelin olması
 • Hekim tarafından kardiyak testlerde saptanan anormallik

Aile öyküsünde, soy geçmişinde;

 • Ailede birinci derece akrabalarında bir veya daha fazla bireyde 50 yaşından önce açıklanamayan ani ölüm öyküsü olması
 • Yakın akrabalarda 50 yaşın altında kalp hastalığı öyküsü olması
 • Aile bireylerinde hipertrofik kardiyomiyopati veya dilate kardiyomyopati, uzun QT sendromu, Brugada sendromu diğer iyon kanalopatiler, ablasyon öyküsü, pacamaker veya ICD implantasyon öyküsü, Marfan sendromu veya klinik olarak anlamlı olabilecek aritmi öyküsü olması

Fizik muayenesinde;

 • Üfürüm ve/veya ek seslerin saptanması
 • Femoral nabızlarda anormallik (aort koarktasyonu için)
 • Marfan sendromuna ait fiziksel işaretler
 • Oturur pozisyonda kan basıncı ölçüm anormalliği

Çocuklarda Spor Öncesi Değerlendirmelerinde Hangi Testler Yapılmalı?

Spor öncesi çocuk kardiyoloğu tarafından yapılan değerlendirmeler, kişisel ve aile öyküsünün alınması, fiziksel muayene, elektrokardiyografi (EKG) ve ekokardiyografi (EKO) testlerini içerir. Bu testler, ritim bozuklukları ve diğer yapısal anomalilerin tespitinde yardımcı olur. Gerektiğinde egzersiz testi (eforlu EKG) ve Holter monitorizasyonu gibi ileri tetkikler de yapılabilir.

Sporcu Çocukların Düzenli Kontrolleri

Düzenli fiziksel aktivite yapan çocukların, yaptığı aktivite türüne göre belirlenen sıklıkta kontrolleri yapılmalıdır. Yılda bir kez kardiyolojik muayene önerilir. Bu kontroller, çocukların sağlığının sürekli olarak takip edilmesine ve olası sorunların erken tespit edilmesine yardımcı olur. Sporcu çocuklar için düzenli kontroller, sağlıklı bir spor hayatı için vazgeçilmezdir.

Kalp Sağlığı İçin Erken Adım Atın!

Çocukların fiziksel aktivitelerine güvenle katılmaları ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için lisans öncesi yapılacak kardiyak değerlendirmeler büyük önem taşır. Erken teşhis ve müdahale ile çocuklarınızın sağlığını güvence altına alın ve onların sağlıklı bir hayat yaşamalarına destek olun.

Sporun çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığına katkıları büyüktür. Ancak fiziksel aktivite öncesi kardiyolojik muayene ve düzenli kontroller, bu faydaların güvenli bir şekilde elde edilmesini sağlar. Çocuklarınızın spor yaparken sağlıklı ve güvende olmasını sağlamak için gerekli önlemleri alın.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required