Hakkımda

Hakkımda

09.09.1971 tarihinde Konya’da doğdum. 1994 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum ve aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladım. 1999 yılında Çocuk sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldum ve 2002 yılına kadar Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor olarak çalıştım. 2002- 2005 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı’nda Çocuk Kardiyoloji ihtisasımı yaptım. 2006 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör oldum. 2009 yılında Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği’ni, 2011 yılında ise Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı’nı kurdum. 2011’den beri PAÜTF Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanlığı ve 2016 yılından beri de PAÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar ABD Başkanlığı görevlerinde bulundum.
Pamukkale Üniversitesi’nde çalıştığım süre boyunca ek olarak; Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurul Üyeliği, Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyelikleri, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Yönetim Kurulu Üyeliği, Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurulu Üyeliği gibi idari görevlerde bulundum. Meslek hayatım boyunca Tıp Fakültesi ve Fizik Tedavi Yüksek Okulu bünyesinde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası düzeyde çok sayıda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdim. Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Mezuniyet sonrası Eğitim Kurul’larında koordinatörlük görevlerinde bulundum.
Yayınlanmış uluslararası ve ulusal düzeyde çok sayıda bilimsel makale ve bildirim bulunmaktadır. Yaptığım çalışmalarla uluslararası ve ulusal düzeyde çok sayıda ödül aldım.
Uluslararası ve ulusal düzeyde pek çok kongre ve sempozyumda konuşmacı, oturum başkanı ve panelist, kongre ve kurs düzenleyicisi olarak görev yapmaktayım. Avrupa Pediatrik Kardiyoloji, Türk Pediatri Derneği, Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği gibi çok sayıda mesleki kuruluşta aktif olarak çalışıyorum. Halen Pediatrik Kardiyoloji Derneği Edinsel Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı olarak görev yapmaktayım.
Çocuk ekokardiyografi, fetal ekokardiyografi, holter EKG ve invaziv kardiyoloji (anjio-kateterizasyon) konularında yoğun çalışıyorum. Evliyim. Eşim Algoloji (Ağrı) Bilim Dalı’nda Profesör doktor olarak çalışmaktadır. Yaşları 21 ve 17 olan iki kız çocuğu annesiyim.