EKOKARDİYOGRAFİ (EKO)

Ekokardiyografi (kalp ultrasonu veya kısa ve yaygın adı ile EKO), insan kulağının duyma sınırları dışındaki ses dalgaları yardımı ile kalbin yapısının ve işlevlerinin değerlendiren bir görüntüleme yöntemidir.

Bu işlem sırasında çocuk, sırtüstü yatar pozisyonda bir sedyeye alınır. Çocuğun göğsüne eko jeli sürülür. Bu jel, cihazın cilt ile daha iyi temas etmesini sağlar ve net görüntüler elde edilmesine yardımcı olur. Jel, bebeğe veya çocuğa herhangi bir zarar vermez, ağrıya neden olmaz, sadece cilt üzerinde geçici kızarıklık yapabilir.

İnceleme esnasında ekokardiyografi cihazlarına ait prob (transdüser) adı verilen alet, ses dalgalarını kalbe ve diğer dokulara gönderir. Sonrasında cihaz, yansıyan ultrason dalgalarını işleyerek kalbin canlı görüntülerini ekrana yansıtır. Bu görüntüler, kalbin yapısını, odacıklarını, kapakçıklarını ve kan akışını detaylı bir şekilde gösterir.

Cihazın ve probların teknik özelliklerinin yeterli olması oldukça önemlidir. Çünkü problar, incelenecek yapıya ve hastaya göre (bebek, çocuk, erişkin, gebe) çok çeşitli modellerden oluşur (sektör, konveks, lineer problar). Probların farklı modelleri, her yaş grubuna ve özel durumlara uygun şekilde tasarlanmıştır.

Ekokardiyografi

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Elde edilen görüntüler, bir çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme, kalp yapısında ve fonksiyonlarında herhangi bir anormallik olup olmadığını belirler. Ayrıntılı bir ekokardiyografi incelemesi, hastanın yaşına, kilosuna ve kalbindeki patolojiye bağlı olarak ortalama 15-30 dakika arasında sürebilir.

Çocuklarda, doğuştan gelen kalp hastalıklarının tanısında, kalp yapısındaki anormalliklerin saptanmasında ve kalbin işlevsel durumunun değerlendirilmesinde kritik bir rol oynar. Aynı zamanda, kalp cerrahisi geçiren veya kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören çocukların takibinde de kullanılır.

Bu yöntem, non-invaziv olduğu için çocuklar için oldukça güvenlidir ve tekrarlanabilirliği sayesinde hastalıkların izlenmesinde etkili bir araçtır. Çocuğun kalp sağlığı hakkında kapsamlı ve doğru bilgi sağlayarak, erken tanı ve tedavi imkanını artırır. Bu nedenle, çocuklarda kalp problemlerinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan ve hayati öneme sahip bir tetkiktir.

Kliniğimizde, son model cihazımız ile çok daha iyi görüntüler elde edebilmek ve sağlıklı bir inceleme yapabilmek için tüm yaş gruplarına ve gebelere uygun toplam dört adet prob ve ısıtmalı jeli ile hizmet vermekteyiz.