Poster Üçüncülük Ödülü. Genç Pediatristler Kongresi 1-3 Aralık 2017, İstanbul.

D Gürses. Persistan Pulmoner hipertansiyonlu yenidoğanların klinik değerlendirilmesi