En İyi Poster Ödülü. XXXVII. Türk Pediatri Kongresi İzmir, 2001.

D. Gürses, İ Kılıç, T Şahiner. “Hiperbilirubinemili ve sağlıklı bebeklerde üçüncü ay EEG kayıtlarında uyku iğcik maturasyonlarının karşılaştırılması”