ANJİYO (KALP KATETERİZASYONU)

Çocuklarda kalp kateterizasyonu, kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan invaziv bir işlemdir. Bu yöntemle, kalbin iç yapıları ve damarlar detaylı bir şekilde görüntülenir. Kateterizasyon işlemi, çocuğun kasık veya kol bölgesindeki bir damar yoluyla ince bir kateterin kalbe yönlendirilmesiyle yapılır. Kateter aracılığıyla kontrast madde enjekte edilerek, X-ray cihazı yardımıyla kalbin ve damarların net görüntüleri elde edilir.

Anjiyo

ANJİYO İLE KALP DELİKLERİNİN KAPATILMASI

Doğumsal kalp hastalıklarının ve diğer kalp anormalliklerinin kesin tanısını koymada ve bazı durumlarda tedavi edici müdahalelerin yapılmasında kullanılmaktadır. Bu yöntem, cerrahi müdahale gerektiren durumların belirlenmesine yardımcı olur ve minimal invaziv tedavi seçenekleri sunar.

Ek olarak bu yöntem ile kalp delikleri ameliyatsız olarak kapatılabilir ve kapak darlıkları düzeltilebilir.